Kalite Güvence Sistemi

Şirket Felsefemiz

Şirket değerlerimiz ile müşterilerimize hizmet sunma ve çalışma anlayışımız, felsefemizi oluşturur.

Müşterilerle İlişkiler

Müşterilerle kurduğumuz ilişkilere bilgi, yetenek ve gayretimizi ortaya koyarak değer katmaya çalışıyoruz.

Müşterilerimizin doğruluk ve dürüstlük erdemlerine haiz ve hizmetlerimizden fayda sağlayacak kişi ve firmalar olmasına özellikle dikkat edilir. Hedeflerini tanımlamalarında ve bunlara ulaşmalarında müşterilerimize yardımcı olmaya çalışır ve hali hazırda sahibi oldukları ve faaliyette bulundukları işleriyle ilgili hedefler koyarken bunları da hesaba katarız.

 Çalışanlarla İlişkiler

Çalışanlarımızı sadece insan kaynakları olarak değerlendirmeyiz. Kadroya dahil olanlar profesyonel, ahlaki, teknik ve gerektiğinde kişisel hususlarda kılavuzluğumuza başvurduklarında, kendilerine firma amaçlarına da hizmet eden bireysel hedeflerini gerçekleştirmede yardımda bulunur. İletişim, yönlendirme, eğitim takımla iletişimizde önemli rol oynar.

Meslek Odaları ile İlişkiler

Ortak ve çalışanlarımızın meslek odalarına üyeliklerini önemser ve aktif birer üye olmalarını özendiririz. Meslek mensuplarının bireysel tavır ve davranışlarının tüm mesleğe mal edileceği düşüncesinden hareketle, mesleğimizin itibarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınırız.

Şirket Hedefleri

Şirket olarak birinci hedefimiz müşterilerimize ve mesleğimize hizmet etme yükümlülüğümüzü profesyonellerden beklenen kalite çerçevesinde yerine getirmektir.

* Müşterilerimize denetim ve danışmanlığın her alanında kusursuz kişiye özel hizmet sağlamak,

* Şirketin yüksek düzeyde mesleki kalitesi, dürüstlüğü ve bağımsızlığından ödün vermeden müşterilere mükemmel hizmet sağlamak,

* Muhasebe mesleğinin ülkemizde saygınlığının artmasına katkıda bulunmak

* Şirket içinde kişisel ve mesleki gelişim için fırsat yaratmak, becerileri ve çalışanlar arası ilişkileri geliştirmek, başarıları ödüllendirmek,

* Mesleki yeteneklerimiz ve uzmanlığımızı sürekli geliştirerek, verdiğimiz hizmetleri çeşitlendirmek ve müşteri portföyümüzü büyütme yerine getirmeye çalıştığımız hedeflerimizdir.

Hizmet Anlayışımız

Yasalar ve mesleki standartlar çerçevesinde, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sağlamak çalışma tarzımız ve birincil amacımızdır. Bu amacımızı, şirketimizin tüm mesleki olanak ve yeteneklerini müşterilerimize zamanında ve sürekli değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde sunarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Her bir müşterimize kusursuz mesleki hizmet sunabilmek için küçük veya büyük üstlendiğimiz her işi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyoruz.

* Olayları ve onları doğuran şartları, firmanın mali yapısını ve gelişimini doğru değerlendirebilmek için müşteri ve faaliyette bulunduğu sektöre ilişkin noksansız bilgiye sahip olmak.

* Etkin tavsiyelerde bulunmak ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmek için müşterinin muhasebe ve iç kontrol sisteminin, firma içi her türlü iletişim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini doğru tespit etmek.

* Müşterinin faaliyetlerine ve içinde bulunduğu şartlara olumlu etkide bulunabilecek durumları ve alınacak muhtemel önlemleri belirlemek ve kendisine bildirmek.

* Şahıs firmalarında, müşterinin hizmetlerimizden maksimum faydayı sağlayabilmesi için doğrudan şahsı ilgilendiren hususlara da dikkat etmek.

Mesleki Hizmetler

Klasik mesleki hizmetler olan müşavirlik, vergi denetimi ve bağımsız denetim alanlarında yetkin ve hızlı hizmet sunmaktayız.

* Müşavirlik hizmetlerimiz işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve ilgili diğer mevzuat (SPK, BDDK, EPDK vb.) konularını içermektedir.

* Vergi denetimi hizmetimiz, gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygun olup olmadığının tespiti ve tasdikini kapsamaktadır.

Bağımsız denetim hizmetimiz, mali mevzuat ve/veya ilgili üst kurullar (SPK, BDDK, EPDK vb.) mevzuatı ile muhtelif ulusal veya uluslararası muhasebe standartları (IFRS, US GAAP, German GAAP vb.) gözetilerek, belgelerine dayanılarak, denetim yapmak, mali tablolar hakkında yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilmektedir.

 

İletişimde olalım

Sorunuz ne olursa olsun, küresel ekibimiz sizi doğru yöne yönlendirecek.

İletişimi başlat
İLETİŞİM
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy