Şeffaflık Raporları

Şeffaflık Raporlarımıza buradan ulaşabilir ve şirketimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şeffaflık Raporu aşağıdaki başlıklar hakkında bilgi sunmaktadır:

 • Şirket’in Hukuki Yapısı ve Ortakları
 • Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler
 • İçinde Bulunulan Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri
 • İlişkili Denetim Kuruluşları ve Diğer İşletmeler ile Bu İlişkilerin Mahiyeti
 • Organizasyon Yapısı
 • Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri
 • Denetim Hizmeti Verilen KAYİK’ler
 • Bağımsızlık İlkesine Uyum
 • Gelirin Dağılımı
 • Sorumlu Denetçilerin Ücretlendirilmesi
 • Kalite Kontrol Sistemi

ŞEFFAFLIK  RAPORLARIMIZ :

2016 DÖNEMİ ŞEFFAFLIK RAPORU 

2017 DÖNEMİ ŞEFFAFLIK RAPORU

2018 DÖNEMİ ŞEFFAFLIK RAPORU

2019 DÖNEMİ ŞEFFAFLIK RAPORU

2020 DÖNEMİ ŞEFFAFLIK RAPORU

2021 DÖNEMİ ŞEFFAFLIK RAPORU

2022 DÖNEMİ ŞEFFAFLIK RAPORU

İletişimde olalım

Sorunuz ne olursa olsun, küresel ekibimiz sizi doğru yöne yönlendirecek.

İletişimi başlat
İLETİŞİM
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy